MØTER / 22 03 09

Referat fra klubbmøte i Namsos Rotary 09.03.2022


Sted: Klubblokalet på Athenæet


Møtet ble ledet av: tidligere president Arne Flaat. Presidenten, innkommende og utgående president hadde forfall.


Gjester: Asle Hasselvold.


Program: MNA


Asle Hasselvold er daglig leder i MNA (Midtre Namdal avfallsselskap) og han presenterte MNA. MNA eies av kommuner fra Roan i sør til Bindal i nord. De samler inn avfall fra alle husstander hver 14. dag. Det dreier seg om logistikk: henting, sortering og uttransportering av avfallet til videreforedling. Han redegjorde for planene for det nye avfallsanlegget på Spillum. 

Det kom mange spørsmål, de fleste skeptiske. Hasselvold svarte at det meste skyldtes en frykt for lukt, støy osv. Det nye anlegget blir for det meste et lukket anlegg, og etter sortering blir størstedelen sendt ut til gjenvinning nesten daglig. En meget interessant orientering.

Referat Ola Torgersen

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...