MØTER / 21 11 24

Referat fra klubbmøte i Namsos Rotary 24.11.2021


Sted: Klubblokalet på Athenæet


Møtet ble ledet av: Utgående President Carl Ivar Storøy


Gjester: Jesper Olai Kvernland Skorstad 8 år, tidligere medlem Nils Jørgensen, DG Thor Bertil Granum og AG Idar Per Lundamo


5 minutter: Bokqviss ved Mimi Havig


Program: Thor B. Granum DG 


Tema: Medlemsutvikling.

Distriktet har mister omtrent 500 medlemmer siden 2018 og står i fare for å bli oppløst og sammenslått med et annet distrikt. Men hvis hver klubb verver to nye medlemmer, greier distriktet å fortsette.

Hvilken praktisk betydning vil det få at distriktet oppløses? DG sa det har liten praktisk betydning. 

Det er 800 personer fast ansatt i Rotary som skal lønnes m.m. og ca. 1,4 mill. medlemmer. 

DG mener det er viktig for klubbene å ha små og store prosjekter på gang – oppgaver vi løser sammen.

Det internasjonale aspektet er viktig og bør tas mer opp i klubben (Ola Karoliussen).

Namsos Rotary klubb fikk overrakt diplom for vårt store bidrag til polioarbeidet «End polio now» og Shekar Mehta Vimpel Serve to change lives, som gis til klubbene som har bidratt mest til The Rotary Foundantion, Annual Fund.

Shekhar Mehta er president Rotary International 2021-22 og hans tema er Serve to change lives. 

Referent Mimi Havig

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...