MØTER / 20 11 04

Møtereferat

Namsos Rotaryklubb.

onsdag 4.november 2020.

Årsmøte.

Oppmøteprosent: 66,67 

Av smittevernhensyn, ble årsmøtet holdt i Namsos Athenæums festsal.

Det var dekket til lutefiskmiddag, og medlemmene tok plass ved store bord og med behørlig avstand.

-Presidenten ønsket velkommen til årsmøtet, og gikk over til saklista.


Sak1) Godkjenning av innkalling og sakliste.

-Innkalling og saklist ble godkjent uten bemerkninger.

Sak2) Valg av møteleder.

-Presidenten(Carl Ivar Storøy) ble foreslått og enstemmig valgt.

Sak3) Valg av referent.

-Sekretæren (for anledningen:Olav Wien) ble foreslått og enstemmig valgt.

Sak4) Valg av to til å skrive under referatet.

-Til dette ble valgt Mimi Havik og Bjørnar Sellæg


Sak5) Årsmelding rotaryåret 2019/2020.

Presidenten hadde forut for møtet sendt ut årsmelding og regnskap til samtlige medlemmer. Årsmeldingen ble derfor ikke lest opp, men presidenten hadde følgende tilføyning:

"2019/2020 var året da medlemsmassen i Namsos Rotaryklubb gikk både i minus og pluss. Kåre Inge Knudsen, Sigurd Pettersen og Harald Einvik døde, og Robert Williamsen flyttet til Lillehammer. Samtidig er det gjennom året også chartret fire nye medlemmer; Daniel Brørs, Kirsten Reinert Hustad, Janne Sæther og Christina Kvernland, samt at Mathias Sellæg ble rechartret 30.juni 2020."

-Årsmøtet godkjente årsmeldingen med presidentens tilføyninger.

Sak6) Regnskap.

Kasserer Nils Hallvard Brørs la fram revidert regnskap. Han la også fram budsjett med forslag om kontingentøkning med 500kr slik at årskontingenten blir satt til 3000kr.

-Revidert regnskap ble godkjent.

-Budsjett med forslag om økt kontingent ble enstemmig vedtatt.

Sak7) Valg 

Til sekretær for rotaryåret 2021/2022 ble foreslått Mimi Havik.

-Enstemmig valgt.

Til revisor ble det foreslått gjenvalg av Ivar Hustad.

-Enstemmig valgt.

Sak8) Kontingent

Saken ble behandlet under sak 6.


Etter årsmøtet ble det, i henhold til tradisjonen, servert velsmakende lutefisk m/tilbehør.OW                                                                   Mimi Havik          Bjørnar Sellæg

referent.                                                                                underskrift

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...