MØTER / 20 10 19

 

Møtereferat

 

Namsos Rotaryklubb.

onsdag 19.oktober 2020.

 

Distriktsguvernørens årlige klubbesøk.


Årets besøk ble lagt på mandag for at DG skulle kunne gjennomføre klubbesøk i både Namsos og Klinga Rotaryklubb på samme dag.

Oppmøteprosent: 43,59.

 

Møtet ble ledet av presidenten som ønsket distriktsguvernøren m/kone og assisterende DG velkommen.

Før DG slapp til med sitt foredrag, tok Presidenten et Ibsensitat før han

minnet klubben om lutefiskaften den 4.oktober. Av smittevernhensyn vurderes denne lagt til festsalen i Namsos Athenæum.

 

-Kveldens program:

Foredrag ved distriktesguvernør Terje Gaarden.
Terje Gaarden har vært medlem av Åsen Rotaryklubb siden 1997. Han betegner seg selv som handelsreisende i maskiner til trevareindustrien. Gjennom sin reisevirksomhet i jobbsammenheng, har han gjort seg godt kjent i det området av landet som utgjør distrikt 2275.

- DG brukte mye av sitt foredrag til å referere fra verdenspresident Holger Knaacks tale på Rotary Convention.

Stikkord her er:

Rotary for alle aldre;  ingen for ung, ingen for gammel!

Ny type klubber; fleksibilitet i møtefrekvens og møteprogram, klubbarbeid.

Rotaractklubber; viktig å gi unge mennesker et vennskapelig,sosialt nettverk på tvers av landegrenser.

Styrke kunnskapen om rotary; både innad i klubben og utad, gjerne gjennom

                                              prosjekter, lokale eller nasjonale/internasjonale.

"End polio now"; RI har gjort avtale med Bill og Melinda Gates om å forlenge avtalen om økonomisk bidrag til rotarys polioprosjekt. Når Rotary

gir 1dollar, gir Gates 2dollar.

 

DG har en "kjepphest":

-Søk innpass i skolen, gjør ungdomsprogrammene kjent, redegjør for internasjonale stipend rettet mot ungdom som søker/ønsker studieplass i andre land.

 

DG avsluttet sitt foredrag med følgende appell til klubben:

-vær synlig i hverdagen!

-engasjer og involver!

-ta godt vare på alle medlemmene i klubben!

 

 

OW

referent

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...