MØTER / 20 09 02 BREV/KOMITEER SEKRETÆR


Møtereferat 02.09.20 


Carl Ivar informerte om møtet med guvernøren den 19.oktober. Møtet i kveld ble et infomøte der de ulike komiteer fortalte om sine erfaringer og planer. 

1. Hjemmeside/web/data/info: Berndt salkowitsch 

2. Medlemskap/klassifisering: Ole Dehli 

3. Klubbadministrasjon: Ola Torgersen 

4. Programkomite: Mimmi Havig 

5. Prosjektkomite: Janne Sæther 

6. Internasjonale komite: Kirsten R. Hustad 

7. Sosialkomite: Christina Kvernland 


Oppmøte 60/53 


Referat fra komiteer, noen mangler, men disse kommer fortløpende. 


Komite for medlemskap og klassifisering 

Møte 26.08.20 

Tilstede: Ole Dehli, forsterket med Ivar Hustad 


1. Rekruttering. 

Dagens forenklede rekrutteringsprosedyre bør fortsette. Kvinneandelen er økt siste året, i dag har vi 5 kvinnelige medlemmer (4 er komiteledere). Kvinneandelen bør fortsatt øke. 


2. Medlemskap/klassifikasjon 

Noen virksomhetsområder er godt representert, som undervisning, kultur, medisin, helse/sosial og offentlig administrasjon. Det er ønskelig med flere medlemmer for viktige områder som politi, rettsvesen, handelsnæringen inkl. bil bransjen, industri f.eks treforedling. 

Internasjonale komite 

Forrige gang hadde vi komitemøter og for det tilfelle ingen av oss rekker å møte i morgen så sender jeg deg her referat av hva vi kom frem. Jeg har også ringt Ellen i Bodø som leder int. komite i Rotary Norge og fått litt info. 

- vi kan sende en videregående-elev fra Namsos til utlandet skoleåret 2022-23. Denne bør rekrutteres fra årets 10. klassinger. 

- vi får student fra utlandet til Namsos i skoleåret 2022-23. Videregående elev. Studenten trenger vertsfamilie og skoleplass. Det er vanlig at året deles inn i 3 eller 4 slik at studenten bor i 3-4 ulike familier. En av disse familiene bruker å være familien som har sendt fra seg student. -pga korona situasjonen kan det hende hele utvekslingsprogrammet forskyves til et senere år enn 2022-23. 

- vi i komiteen snakket også om hva annet av internasjonalt arbeid vi kan gjøre, f eks. rekruttere medlemmer til Rotary Namsos fra det internasjonale miljøet i Namsos og/ eller invitere noen av disse til å holde innlegg. Vi har f eks moske i Namsos. Kan disse kontaktes? 

Med vennlig hilsen Kirsten Reinert Hustad

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...