MØTER / 20 08 19

Namsos Rotary Styremøte 19. august 2020 

Tilstede: 

Arne Flaat, Carl Ivar Storøy og Nils Hallvard Brørs Ikke tilstede: Bjørnar Sellæg, Erling Aas, Berndt Salkowitch, Lasse Ledang 

Sted: 

Namsos Athenæum kl 1630-1800 Saksliste: 1. Referat styremøte 19.05.20/kommentar/oppfølging/saker til møte d.d. Referat fra møte pr. 19 mai ble gjennomgått og kommentert. Ingen oppfølgingspunkter ut over disse vedtatt. 2. Koronasituasjonen: 

Inntil videre - fortsatt møter el. Ikke? Inntil videre gjennomføres møtene som planlagt. Det er viktig at vi ivaretar smittevernreglene. Carl Ivar har sendt melding til Namsos kommune om pågående møteaktivitet hver onsdag som planlagt. Presidenten minner om ivaretakelse av smittevernreglene ved hvert møte inntil videre. 3. 

Møteinnkallinger: 

Fortsatt e-post el. overgang til SMS? – uansett nettside/Fbok info Presidenten overfører oppgaven med innkalling til møtene til sekretær. Det vil bli etablert et system med bruk av SMS i stedet for epost. 4. Arbeidsmøte i klubben 26. f.k.: Iverksetting av arbeid i komiteene Neste medlemsmøte den 26. august vil bli brukt på etablering av arbeid i komiteene. Komiteene er etablert og hver komite skal sitte sammen og diskutere oppgaver for kommende periode. Det legges opp til 5 min. oppsummering fra hver av komiteene. Den 2. september blir det plenumsdiskusjoner der alle får komme med innspill. Det legges inn en kveld pr. halvår der komiteene bruker tid på å diskutere, planlegge aktiviteter innenfor sine områder. 5. Annet? Distriktskonferansen 2020 gjennomføres som planlagt foreløpig. Carl Ivar deltar fra Namsos RT. Kostnadene er kr 3.885,- pluss reise og middag. Otto Ranum har tidligere laget oversikt over inviterte foredragsholdere. Viktig at alt materiale tas vare på slik at vi har historikken og dokumentasjonen i klubben som kan brukes ifbm årsberetninger, jubileer osv. Presidenten avklarer dette med Otto R. Nye medlemmer inviteres som gjester og får forespørsel etter hvert om de ønsker å bli fast medlem i klubben. Vi viderefører tidligere praksis. Status økonomi, alle har nå betalt medlemskontingenten som ble innkrevd pr juni 2020. Vi må ta en gjennomgang før årsmøtet og vurdere økning av kontingenten med kr 200-300,- pr år for å dekke inn «tapt inntekt» som vi hadde ved vinlotteriet. Ref. Nils H. Brørs

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...