MØTER / 20 06 17
Møte 17.06.2020

Møtet ledes av Presidenten.

Reflekterer  over  forberedelse for Tv Aksjon 2022

Kirsten Hustad skal inn i internasjonal komité.


Ole Martin Kjellmark, Guvernør i Distrikt 2275 takker ja til besøk. Møtedato blir endret fra 24.06. til 22.06.2020


Kveldens foredrag er ved Inge Ryan

Født er Ryan i Overhalla 1956. Utdannet ved ulike steder, han har fått examen artium fra Namdal Gymnas, lærerutdanning ved Alta lærerhøyskole og Levanger lærerhøgskole. Videre ble det historie-studier ved Bodø distriktshøgskole, Ytterlige pedagogisk utdannelse er fra Universitetet i Trondheim…

Veien førte fra kommunalt arbeid til fylkesting, storting og til slutt til Namsos kommune. Nå er prosjektet med sammenslåing av kommunene fullført-.


Det er blitt en rar tid med smittevern, en «vaskes i sprit» Samfunnet er i full beredskap. Corona endemien har dominert samfunnet helt.

Oppgaver står fortsatt i kø i Kommunen:

Renovasjon av Samfunnshuset, av kirka m.fl. skal gjennomfores.

En censusplan for utbygging av hele sjøkanten er under arbeid.

Det er en formidabel kamp med Nord Universitet om hvordan arealet i byen, langs sjøkanten og rundt Alcatel tomta skal utbygges. Dette strukturelle arbeid har vesentlig betydning.

Det er en kjensgjerning at utdannelses-stedet har betydning for unge menneskers planlegging av livet. Ungdom slår gjerne rot der de har tilbrakt studietid. En pleide å si tidligere at 2 år på handelsskole, så blir han banksjef…Ordet har fortsatt en viss gyldighet.

I dag ser man en helt annen dynamikk . Unge mennesker er vesentlig mer mobil, men kan de kan slå rot på studiested, 20- 30 år gammel. Der har Namsos en viktig oppgave for fremtidig utvikling. Namsos trenger aktive mennesker.

Det går fortsatt alt for sakte, men det skjer noe i Namsos.

Det blir mange store oppgaver for den ny kommunedirektøren. 


Så forteller Inge om sitt virke i politikken. 

På sin veg til stortinget ble han i bevisst på det at alt handler om relasjoner, gode menneskelige relasjoner. Det gjelder å oppføre seg skikkelig. Demokratiet er ikke "farli" Viktig er det å være rededelig og oppføre seg fint.


Etter å ha etablert en bedrift i Namskogan kom han inn på stortinget, en oppgave var å styre Nte i riktig retning. Målet var å ikke selge elverket. 

Namsos eier 4,1 % av Nte. Med 3 Stemmers overvekt ble bedriften reddet, partiet ble vel takket på det påfølgende valget med 13,9% av stemmene. I dag er Nte den mest solide bedrift i Trøndelag.

Verdien kommer fortsatt fellesskapet til gode.


Ryan forteller om betydningen, spennede personer har fått i hans liv.

Om å møte det sørsamiske miljø, måten å tenke på og oppfatte naturen. Han begynte å forstå natur-befolkningens oppfatning av naturen.

Videre omtales nøkkelpersoner som har hatt vesentlig betydning, Sirkusdirektør Arnardo, Per Fugelli, Ansgar Gabrielsen og Kongen.


President Arne Flaat takker Inge fror et inspirerende foredrag og videre programkomiteen fo å hente inn særdeles gode foredragsholdere.Han overrekker boken "Namsos min  by" som takk for jobben og som takk for å komme til Rotary her i kveld.


Oppmøte: 44,29%

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...