MØTER / 20 06 03

Møtetid/sted: kl 1800-1900 Namsos athenæum

Oppmøte 69,44 %

Gjester var Mathias Sellæg og Paal Sandø. 

Kveldens foredragsholder var Mimi Havig. Hun snakket om sin tippoldefar Jørgen Johs. Havig. Temaet var hans reise til Kristiania i 1845.

Jørgen Johannes Havig (født 31. juli 1808 i Vemundvik,  død 19. januar 1883). Han var lensmann, gårdbruker og politiker. Han regnes som en drivkraft bak grunnleggelsen av Namsos, som ble etablert som ladested i 1845. 

Jørgen Johs Havig var stortingsmann i flere perioder. Han representerte Nordre Trondhjems amt som en av fire representanter, første gang fra 1. januar 1839 til 31. desember 1841. Andre gang i perioden 1. januar 1845 til 31. desember 1847. 


Mimi beskrev hans reise fra Havika i midten av januar 1845. På vinters tid var det hest og slede som var framkomstmiddelet, det er uvisst hvilken reiserute han brukte, men han stoppet bl.a. hos lensmann John Johnsen Vold i Åsen som var hans venn. 

Han ankom Kristiania på rett tidspunkt og var med på edsavleggelsen ovenfor Stortinget med Kong Oscar I, 31. januar 1845. 

Han var medlem av Stortingets protokollkomté, men utøvde mest innflytelse gjennom de kontaktene han knyttet i hovedstaden. 

7. juni 1845 bestemte Stortinget at den nye byen skulle bygges på Bråholmen ved utløpet/elveosen til Namsen i daværende Overhalla kommune. Den svensk norske kongen Oscar I gikk i mot forslaget. Mange namdalinger var skeptiske til at den nye byen skulle bygges på Bråholmen. Stortingsmann Ludvig Kristensen Daa talte derimot varmt for at det skulle bygges en by nettopp på Bråholmen. Fisket, jordbruket og skogsdriften ville utvikle seg sterkt i de kommende årene mente Daa. Namsos ville være et livskraftig sentrum for denne utviklingen. Mange syntes at det var rart at det skulle bygges en by på en plass hvor det nesten ikke bodde folk. I 1845 bodde bare 23 personer på Bråholmen. Vanligvis utviklet en by seg ut ifra et tettsted.

Namsos ble skilt ut fra Vemundvik i 1846. Den nye kommunen hadde 591 innbyggere. Den gang var det krav om at det måtte etablere seg 3-4 kjøpmenn med handel i byen. 

Vedtaket om opprettelse av Namsos som by ble sanksjonert av Kong Oscar på Stockholm’ slott 7. juni 1945. 

Ref.

Nils H. Brørs 

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...