MØTER / 20 02 19

Referat fra klubbmøte 19.02.2020

Møtetid/sted: kl 1800-1900 Namsos athenæum

Oppmøte 50 %

Kveldens gjest var Knut Johan Dreier. Han er daglig leder hos Moelven Van Severen AS og var invitert til å fortelle om bedriften og dens framtid. Han har vært daglig leder ved sagbruket siden 2014. Historien om Moelven Van Severen

Van Severen er en trelastbedrift i Namsos som ble grunnlagt i 1849. Navnet er fra perioden 1858–1882, da eierne var belgiske. Senere var Elias C. Kiær og Kiær-familien eiere. I 1971 ble Van Severen overtatt av Nordenfjelske Treforedling (det senere Norske Skogindustrier), som i 1999 solgte videre til Moelven Industrier (Moelven Van Severen AS). Bedriften omfatter både sag og høvleri og har spesialisert seg på konstruksjonsvirke og kledninger med 70 ansatte (65 årsverk) også distribusjonspunkt for salg til Midt- og Nord-Norge. Van Severens store skogeiendommer i Namdalen (ca. 1,2 millioner dekar) ble solgt i 2003. 

Moelven består av 3 divisjoner. Det er Timber, Wood og Byggsystemer. Moelven Van Severen er en del av divisjonen Timber. 75-80% av det som sages i Namsos videreforedles av bedriften selv. Ca. 20-25% selges som skurlast.  Salget fordeler seg med ca. 75% i det skandinaviske markedet og 25 % eksport, spesielt til Storbritannia. 

De kjøper ca. 200.000 m3 tømmer hvert år og tømmeret kommer primært fra Trøndelag, Nordland og Møre. En liten andel kjøpes fra Sverige i perioder hvis det ikke er stor nok avvirkning i Midt-Norge. Av ca. 200.000 m3 får de ca. 100.000 m3 ferdig produkt. 

Moelven Van Severen AS arbeider med HMS (nullvisjon på skader, sykefravær under 4 % og sikkerhet for ansatte). I tillegg står nytenking og digitalisering sentralt i ledelsen. Bærekraft med klimasmarte produkter som ivaretar naturressursene skal gi god lønnsomhet som er avgjørende for videre utvikling.

Konsernledelsen er opptatt av CO2 fotavtrykket – de foretrekker selvfølgelig tre i bygg, også høyhus som er under utvikling. Framtiden er industrialisert bygging, produksjon av elementer i fabrikker. 

Det europeiske markedet vil være viktig fra Moelven Van Severen framover, det gir tilgang på 500 mill forbrukere, gode salgskanaler og frihet til å etablere seg innenfor EU’s - grenser, det gir god logistikk med enkelt og rasjonell grensekontroll samt at de kan ta del i forskning og utvikling. 

Konsernledelsen har tro på Moelven Van Severen og forventer en god utvikling framover. 

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...