MØTER / 20 02 05

Referat fra klubbmøte 05.02.2020

Møtetid/sted: kl 1800-1900 Namsos athenæum

Kveldens gjest: Nils Roger Duna 

Oppmøte 54,55 %

President Arne Flaat holdt en minnetale over Harald Einvik som døde 25. januar i år, 75 år gammel. Han har vært medlem i Namsos Rotary i 26 år, derav 2 perioder som president. 

Nils Roger Duna var invitert til å snakke om Samer og reindrift ved Namsenfjorden. Han har nettopp utgitt ei bok med samme tittel. 


Namsos kommune har tatt i bruk det sørsamiske navnet for Namsos kommune på brevark, headinger osv. Namsos kommune ligger midt i det sørsamiske området, og det er flere familier med sørsamisk bakgrunn i den nye kommunen. Namsos er den største reinbeitekommunen i trøndelag med ca 6.000 dyr. Fra 1910 til 1951 var det sørsamisk skole i Havika i Namsos. Det sørsamiske området dekker et stort område både i Norge og Sverige. Det sørsamiske språket er det mest konservative av de samiske språk, og det er kun noen få hundrere som snakker dette språket. Det står også på listen over utryddingstruede språk i verden. 

Sørsamene finner vi i 3 reinbeitedistrikt. Det er i vestre og østre Namdal reinbeitedistrikt og Fosen reinbeitedistrikt. Innenfor området er det 20 driftsenheter, med flere reineiere. Området er vinterbeiteland og vestre Namdal reinbeitedistrikt har en kulturhistorisk verdi. Fram til 1967 hadde flere familier tamme rein og opprettholdt en melkekultur som var spesielt for samene og området.

Hvorfor er området rundt Namsenfjorden attraktivt? Mye skyldes at de finner høykvalitetsmat, så som reinmose, kvalitetsmat på berg/fjell og jøamyrene har vært attraktive ifbm foring. 

Reindriftsåret har 8 årstider. Reindrifta har behov for moderne hjelpemidler og den teknologiske utviklingen har også nådd samene. De bruker snøscooter, helikopter, droner og barmarkskjøretøy. I vårt område har vi hatt både bygdesamer og sjøsamer. De livnærte seg av naturen. Bygdesamene bodde i/nær bygdene og sjøsamene finner vi i indre fjorstrøk til ytterst på kysten. De levde av naturen og solgte håndverk til fastboende. Det var også vanlig at de hadde «sytingsrein», dvs. fastboende hadde rein hos reindriftssamene. Som oftest var dette handelsmenn og gårdbrukere. Tilbake i tid hadde samene også tamme otere som fanget fisk for dem. 

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...