MØTER / 20 01 15

Referat fra klubbmøte 15.01.2020
Møtetid/sted: kl 1800-1900 Namsos Athenæum
Kveldens gjester: Cristina Kvernland.
Oppmøte 55,55 %
President Arne Flaat startet møtet med å holde en minnetale over Sigurd Pettersen som døde 23. desember 2019, 57 år gammel.

Kveldens tema var Hans Barlien.Carl Ivar Storøy som er en av medforfatterne av boka Denne forunderlige mann snakket om oppveksten og livet til Hans Barlien.
Han ble  født i Overhalla 29. februar 1772 og døde i Sugar Creek, Iowa, USA 31. oktober 1842. Han var bonde, handverker, gründer, opplysningsmann og politiker. Han var kjent som agitator for bondepolitikken i tidsrommet fra 1814 til han emigrerte til USA i 1836. Han var stortingsmann 1815-1816, og gjorde flere forsøk på å bli valgt seinere, men vart forhindra i gjenvalg pga rettsforfølging mot han.
Hans og Kirsten Barlien overtok farsgarden det året de gifta seg i 1893. Det var et vanlig familiebruk uten husmenn eller leid arbeidskraft. I folketellinga er det bare brukerekteparet med tre mindreårige barn samt Hans Barliens foreldre som hører til stedet.
De var gårdbrukere i Barlia i ti år før de i mai 1803 flytta til Trondheim. De bodde i Trondheim fra 1803 til 1812.
I Trondheim hadde han kjøpt pottemaker Bjørkmanns hus og pottemakeri i Prinsens gate. Barlien drev pottemakerverkstedet videre med to tilsette, ei virksomhet som han utvidet etter hvert. Barlien etablerte seg også som urmakar, og hadde fått innvilget «handverkarborgarskap» i dette faget 4. juli 1803.
I 1812 kjøpte Barlien den største garden i Namdalseid, Årgård, i det som den gongen var Elden (seinere Ås) sokn i Beitstad prestegjeld. Gården ligg ved Årgårdselva 4-5 km fra utløpet i Løgnin. Der dreiv de bla. med glassproduksjon. I tillegg til familien Barlien var det i alt 27 personer på gården. Det omfattet tjenestefolk og fire plassfamiliar. Årgård var skysstasjon både før og under Hans Barliens tid og han hadde gjestgiveriløyve. De bodde på Årgård fram til 1836.
Hans Barlien emigrerte til USA i juni 1836 med skipet Enigheden frå Stavanger. Han var da 65 år gammal. Da hadde han solgt Årgård for 6000 spesidalar til sin tidligere konkurrent i glassproduksjonsvirksomheten, C.G.Vogelsang. Allerede i 1834 hadde han solgt bygården sin

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...