MØTER / 19 12 18

Referat rotarymøte 18.12.19. Møteleder presidenten. Oppmøte 45.75 %

Tre gjester: Kristina Kverneland, Janne Sæther og Lasse Brattås (sistnevnte også kveldens kåsør).
Etter sedvanlig sosiale samtaler blant oppm
øtte , åpnet presidenten med å ønske gjestene velkommen og fortalte bl.a. at på denne dag i 1865 ble slaveriet opphevet i Amerika, Willy Brandt født i 1913 og den første norske julegranen tent i London 1947.  

Temaet for Lass Bratt
ås innlegg var Smart Control AS, et relativt nystartet firma i Jaras-gruppen i Namsos.
Gr
ünder var Kjell Roger Strømhylden. Før Brattås (f. 1975)  ble leder i firmaet, hadde han bl.a. 22 års erfaring fra telekombransjen.
Smart Controll AS leverer produktspesifiserte l
øsninger til hjem, fritidsboliger, næring og offentlige bygniger.
Det forst
ås her å være snakk om smart-hus-løsninger basert på noe som betegnes som Z-wave, og som er stort i USA.
(I flg. et av firmaets nettsted: «Products that speak Z-Wave work together better). Systemet kan monteres i gamle bygg,
men 
økonomisk er det fordelaktig å planlegge dette allerede på tegnebordstadiet.  
Betjening kan skje fra tradisjonelle brytere, talestyrt eller telefon, nettbrett eller PC, dette uavhengig hvor operat
ør befinner seg.
Eksempel p
å enheter som kan betjenes/kontrolleres er varme, røkvarslere, vannstoppere, lys, kamera, solskjerming  og dørlås.
Det ses 
å være et betydelig marked innen segmentet velferdsteknologi. Overhalla kommune har allerede tatt noe av mulighetene i bruk.
Dette gjelder f.eks. adgangstilgang for hjemmesykepleien s
å vel som loggføring av besøk, noe som er/kan integreres med journalsystem.
Smart Controll AS samarbeider med autoriserte installat
ører innen el. og rørleggingsbransjene.
I Norge sp
ås smarthusløsninger en økning på 250 % innen 2020. (Således vel å forstå at mulighetene lite utnyttet så langt!).
President Arne avsluttet m
øtet med takk til Brattås, berømmet klubbmedlemmene for godt oppmøte i høstsemestret, takket for i år og ønsket god jul!

 

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...