MØTER / 19 11 27

Referat fra klubbmøte 27.11.2019

Møtetid/sted: kl 1800-1900 Namsos Athenæum

Kveldens gjester: Arnhild Holstad, Janne Sæther og Kristine Kvernland. 

Oppmøte:74,21%

Ordfører Arnhild Holstad var invitert til å fortelle om Nye Namsos og områder som opptar ordføreren både i Namsos og Namdalen.
Formelt tiltrer Arnhild som ordfører i Nye Namsos fra 1. januar 2020. Det har vært stor møteaktivitet denne høsten i og med at det har vært både formannskap og kommunestyre i den gamle kommunen, og parallelt har det vært møter i nytt formannskap og det nye kommune-styret. Konstitueringen er gjennomført og de har hatt det første møtet. Neste møtet denne høsten er budsjettmøtet den 19. desember.

Rådmannen har lagt fram budsjettet for 2020(Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023) og det er et «stramt» budsjett det første året for den nye kommunen. Rammeoverføringene fra Staten er økt med 1,8%, samtidig er den generelle lønns-/og prisvekst på 3,1% kommende år. Dette utgjør minus kr 13.0 mill som driftsnivået må reduseres med. Kommunen har også en negativ befolkningsutvikling som påvirker overføringene fra staten. 

Ordføreren sier at det har vært en god start i det første kommunestyremøtet. Det var enstemmig valg av både ordfører og varaordfører. Alle ønsker å stå i lag for å få til noe. Ap og SV har 21 medlemmer av 41 i kommunestyret. I og med at de hadde et knapt flertall, ble også KrF, MDG og Rødt invitert til å delta i samarbeidsgruppen. Samlet har posisjon 24 medlemmer nå. 

Namdalen står ovenfor store utfordringer. Regionen taper terreng og det er spesielt befolkningsutviklingen som bekymrer. Aksen Steinkjer - Trondheim vokser. Det er viktig at vi i Namdalen må stå i lag og samarbeide på tvers av partigrenser. Namdalen har et Regionråd som fungerer utmerket og de samarbeider om viktige oppgaver for hele Namdalen. Lederoppgaven går på rundgang og det er viktig at alle kommunene er med og bidrar i Regionrådet. Det blir lagt merke til arbeidet som utføres ut over regionen. I tillegg til negativ befolkningsutvikling, ser vi en tendens til utflagging av statlige arbeidsplasser. Det er viktig å beholde det vi har.

For Namsos kommune vil det bli tatt en del viktige strategiske valg i kommende periode. Kommuneplanens samfunnsdel vil bli vedtatt på nyåret. I tillegg vil den nye sentrumsplanen blir lagt fram til politisk behandling 1. halvår 2020. I løpet av 2020 starter også arbeidet med ny arealplan for kommunen. Sammen med viktige strategiske valg som berører kommunens eiendomsportefølje, vil 2020 bli et viktig år for å stake ut «kursen» videre for den nye kommunen.

NH Brørs sekr. 

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...