MØTER / 19 11 13

Referat fra klubbmøte 13.11.2019

Møtetid/sted: kl 1800-1900 Namsos Athenæum

Kveldens gjester: Janne Sæther og Kristine Kvernland. 

Oppmøte:65,73%

Kveldens foredragsholder var Hanne Leirbekk Mjøsund. Hun snakket om temaet Hverdagsrehabilitering og fysisk aktivitet for eldre. 
Hun er fra Namsos og er utdannet fysioterapeut og har arbeidet med eldre og innenfor geriatrien og er opptatt av hverdagsrehabilitering. Hun er ansatt i en stipendiatstilling ved NORD Universitet innenfor fakultet Sykepleie og Helsevitenskap. Stipendiatstillingen er et 4 års forløp, hun har igjen 2 år. 

I løpet av de siste 8 årene er det 230 norske kommuner som har startet med hverdags-rehabilitering. Målet er å bedre livskvaliteten og spare helsevesenet for store ressurser. 

Forskningsprosjektet som er en del av doktorgradstudiet tar utgangspunkt i hvordan fysisk aktivitet inngår i hverdagsrehabiliteringen. Ofte er dette tjenester som gis i heimen av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere osv.

Fysisk aktivitet henger sammen med alder, terskelverdien for funksjon faller med alderen. Kunsten er å ikke komme under terskelverdien for funksjon. Fallet er oftest ikke på grunn av alder, men inaktivitet viser forskningen. Videre viser forskningen at vi bør ha 150 minutter med moderat aktivitet pr. uke, minst 10 minutter om gangen. Aktivitet som gir økt muskelstyrke. Andelen som følger anbefalingen er 27% mellom 60-69 år og 12% mellom 8085 år. Helsegevinsten øker betydelig ved fysisk aktivitet. 

Mange møter barrierer for fysisk aktivitet. Det kan være at de føler er for gamle, tror ikke det er noe for meg, mangler indre motivasjon, redd for fall osv. De som ønsker å være fysiske aktive, de føler velvære, forbedret helse og fysisk funksjon, sosiale aktiviteter osv. 

Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i hva som påvirker hverdagsrehabiliteringen og hva som kjennetegner fysisk aktivitet. Mye av arbeidet med doktorgraden omhandler intervju med representative grupper. Namsos Rotary ønsker gjerne en presentasjon av studiene når de er ferdig om 2 år.  

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...