MØTER / 19 11 06

Referat fra klubbmøte 30.10.19

Møtetid/sted: kl 1800-1900 Namsos Athenæum

Kveldens gjester: Janne Sæther og Torbjørn Lindseth. 

Oppmøte:71,43%

Kveldens foredragsholder var Torbjørn Lindseth. Han er fra Flatanger og til daglig driver han med turisme. Han deltar aktivt i aksjonsgruppen av vindkraftmotstandere i området.
Sørmarkfjellet i Flatanger er et område som er totalt uberørt. Dette er et viktig stykke kystnatur i Trøndelag som nå blir bebygd med 31 vindturbiner. Vindturbinene er 145 m høye, navet er på 90 m. Konsesjon for utbyggingen ble gitt i juni 2014. Turbinene avgir konstant støy fra 46 desibel og oppover. De skaper et elektromagnetisk felt rundt turbinen. Det føles ubehagelig for de som må oppholde seg i området der det er bygd turbiner.

Arbeidet startet i Hestdalen. Så langt viser bildene som Torbjørn hadde tatt i anleggsområdet at det er store naturinngrep. Konsesjon sier at bredde på topp veg skal være maks 5 m, men det er vesentlig mere flere steder. Når Sørmarkfjellet er ferdig utbygd kommer det ei kraftlinje fra Roan, via Steinsdalen og Osen. 

Vindmølleparken på Sørmarkfjellet eies av Trønderenergi(30%) og Statwerk Munchen(70%). I Tyskland har de ca 30.000 turbiner i produksjon. Det er vanskelig å finne nye områder i Tyskland og de søker seg derfor til Norge. I Tyskland er de pålagt å sanere 2000 vindmøller i 2019. 

I Sørmarkfjellet er det registrert 75 fuglearter.   Det er et av de mest verdifulle områdene på Trøndelagskysten og har et stort biologisk mangfold. Det er observert hubro i Hestdalen og det er mye småfugl i området. 

Lindseth sier at det er et paradoks når politiet stiller med 14 politi på det meste. Situasjonen tilspisset seg i perioder når aksjonistene prøvde å stoppe anleggsarbeidet. 

Det er også gitt konsesjon til utbygging på Innvordfjellet. 

Bildeserien som Lindseth presenterte fra Sørmarkfjellet viser store områder med uberørt natur før anleggsarbeidet endret helt karakter i området. 

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...