MØTER / 19 10 30

Referat fra klubbmøte 30.10.19

Møtetid/sted: kl 1800-1900 Namsos Athenæum

Kveldens gjester var Kristina Kvernland og Janne Sæther. 

Det blir fellesmøte med Klinga Rotary den 4. desember på Ullvaren med julebuffet. Styret kommer tilbake med påmeldingsliste. Ola Karoliussen bidrar med musikk denne kvelden. 


Hilde Guddingsmo var invitert til å holde foredrag. Hilde hadde valgt tema som hun arbeider med ifbm en doktorgradsavhandling. Temaet var Selvbestemmelse og funksjonshemming. Hun er til daglig Ph.d - stipendiet ved Fakultet for sykepleie og Helsevitenskap ved Nord Universitet.

Hun sier at mange funksjonshemmede bor i kommunale bofellesskap. Denne boformen vokste fram for utviklingshemmende i 1990-åra og skulle være et alternativ til institusjoner.  Bofellesskapene skal gi personer med funksjonsnedsettelse et mer normalt og aktivt liv. 

Undersøkelser viser at bofellesskapene setter begrensninger på beboernes rett til selvbestemmelse over egne liv, dette er ikke i tråd med menneskerettighetene eller intensjonene i HVPU-reformen. 

I prosjektet som hun presenterte har hun arbeidet nært opp imot en gruppe beboere. Beboerne er opptatt av at det er «boligen» som bestemmer.

Prosjektet gir perspektiver på selvbestemmelse for denne gruppen. HVPU-reformen skulle overføre ansvaret fra fylkeskommunene til kommunene og etablere bofelleskap for denne gruppen. Vanlige leiligheter med profesjonell hjelp, med flere boenheter rundt en personellbase. 

Funksjonshemmede har krav på hjelp for å utøve autonomi/selvbestemmelse. 

Hils G. holdt et engasjerende foredrag og hun bruker egne erfaringer fra teater i arbeidet med doktorgradsavhandlingen.  

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...