MØTER / 19 10 09

møte  09.10.2019


Presidenten leder møtet.Det er  ingen gjester i dag.

Bursdag har Lasse Ledang i dag og Ivar Hustad i morgen.


Det skjedde den 9. Februar:


  1. Bergensbanen åpnes 1907
  2. Skiløperen Harald Grønningen blir født i 1946
  3. Olje ble funnet i Ekkofisk-feltet i Nordsjøen 1968
  4. Sametinget åpnes for første gang i 1989


Neste møte den 16.10.2019 er ved Ullvaren Kafe/ Sagstuen. Gunnar Hojem skal snakke om gamle Skage. 

Oppmøte ved Ullvaren Kafe, kl 18 00


Fellesmøtet med Klinga RK 04.12.2019, ved Ullvaren Kafe, med ledsager.


Det er to sporty medlemmer som tar kveldens foredrag på strak arm.

Nils Hallvard Brørs reflekterer over: 

Hva er status på nykommunen, er det forskjell mellom de gamle kommunene og hvordan blir det?
Nils Hallvard gir en fyldig oversikt over prosjektleder Inge Ryans arbeid med planlegging av samhandling. Prosessen har forgått i 2 år. Det nevnes Skoler, nyoppussing og utviding av samfunnshuset, Campus Namdalen på tomten av den gamle fabrikken, barnehage og en ny skole i Kleppen, ny kulturskole og mange andre prosjekter.  Finansiering skal være innenfor gitte rammer, selv om rammebevilgninger går ned.

Rådmannen er meget opptatt av at innbyggere er med i  prosessen. Det skal holdes innbyggetorg på forskjellige steder i den nye kommunen. 

Kommunestyret blir konstituert i oktober og vil utarbeide det nye budsjettet.


Ivar om  Domstolkommisjonens innstilling
Han deler tanker over utvalgets delinnstilling som er lagt frem i oktober.

Der er det foreslått en betraktelig reduksjon i antall domstoler, målet er å skape sterkere miljøer.

I Trøndelag skal det være kun 1 tingrett, lokalisert i Trondheim og en liten satellitt i Steinkjer


Namdal tingrett er førsteinstansdomstol for i alt 12 kommuner:

De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet  dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger. Domstolen består av to dommere, 1/2 dommerfullmektigstilling og fire saksbehandlere.


Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker etter jordskifteloven.

Steinkjer har i lang tid hatt jordskifteretten, med et strekt teknisk faglig miljø, med kompetente fagfolk. Arbeidsoppgavene er omforming av eiendommer, tilrettelegging for samarbeid på tvers av eiendomsgrenser, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser og ulike skjønn.

Oppgavene har gradvis endret seg fra å omfatte oppløsing av realsameier og landbrukseiendommer, til å kunne løse problem for alle som disponerer eiendom i Norge. 


Det er opparbeidet stor kompetanse. En skulle ha bygd på det videre.

Vi skal ikke motstander av reformtankene, men omstilling kan baseres på desentralisering.

En kan gjerne administrere annerledes, men burde ta hele l landet i bruk.


Arne har noen ord om medlemstallet. Det synes ikke utelukkende viktig med medlemstall. Namsos RK er fortsatt en storklubb.

Han er mere opptatt av en funksjonell fordeling. Nesten  ingen av de mest aktive arbeidsplasser er f.t. representert i klubben. Komiteen burde se på hva vi har og ikke har og ut fra det fokusere for eksempel på Nord Universitet, Statskog, Sykehuset.

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...