MØTER / 19 10 02

Møtereferat 02.10.19

Møtetid/sted: kl 1800-1900 Klubbmøte Namsos Athenæum

Gjester: Tone Løvold og Kirsten Reinert Hustad

Oppmøte: 48%

 

Paul Almåsvold innledet med 3 minutter. Han snakket om Ole Severin Aavatsmark som er en av flere personer som er omtalt i årboka fra 1961.Ole Severin Aavatsmark (født 10. august 1855 i Grong, død 11. oktober 1935 i Namsos) var lærer, redaktør og politiker.

Aavatsmark var venstremann og var formann i Namsos Arbeidersamfund 1887–1909, formann i Namsos venstreforening 1892–1919 og redaktør i Nordtrønderen 1892–1924. Han var vararepresentant til Stortinget fra Namdalen krets i Nordre Trondhjems amt 1907–1921, og møtte fast for avdøde Kasper Sund 1907–1909. Aavatsmark var medlem av Stortingets justiskomité hele perioden. Han var medlem av Namsos bystyre 1893–1896 og 1902–1919, medlem av formannskapet 1905–1913 samt byens ordfører 1906–1907 og 1911–1913.

 

Kveldens foredragsholder var Tone Løvold.


 Hun presenterte Kunnskapssenter for laks og miljø. De er 2 fast ansatte som arbeider i Namsos med prosjekter, formidlingsvirksomhet og aktiviteter rettet mot barn og unge. Selskapet ble etablert i 2006.

Det pågår en strukturendring innenfor området og Miljødirektoratet har etablert et nasjonalt villkassenter i 2019. Kunnskapssenter for laks og miljø er en av fire enheter som blir en del av den nye organisasjonen. De øvrige stedene er Tana, Lærdal og Lyngdal.

2019 er det internasjonale villaksåret. Dette markeres i alle land og spesielt markeres atlanterhavslaksen og stillehavslaksen. På 30 år er innsiget av villaks til norske elver halvert.

Mye av aktiviteten til Kunnskapssenteret er rettet mot kunnskapsformidling. De kjører nå et prosjekt med 8. klasse i fire skoler. Dette arbeidet pågår i samarbeid med Namdalsmuseet som formidler det kulturhistoriske om laksefiske. Elevene får prøve seg på fiske og det er lagt opp til at de får godt innblikk i laksefiske og hva det innebærer.

Kunnskapssenteret har i samarbeid med Fylkesmannen ei kilnot liggende ute i Namsenfjorden, dette for å følge med innsiget av laks inn i fjorden. Laksefiske har historisk vært men viktig næring både for kilnotfiskere og de som tilbyr laksefiske i Namsenvassdraget.

De fleste har hørt om Namsblanken. Det er en relikt laks som lever i øvre del av Namsenvassdraget. Den lever ovenfor de store fossene og greier å bli kjønnsmoden uten å gå ut i havet. Den gyter i stridt vann og blir ca 20-30 cm lang. Den kjennetegnes med at den har lange brystfinner og markerte striper på tvers på siden.

Den er svært sårbar og er truet pga endringer i miljøet.

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...