MØTER / 19 09 25

Møtereferat 25.09.19

Møtetid/sted: kl 1800-1900 Klubbmøte Namsos Athenæum

Gjester: Rune Bakkebø, Kirsten Reinert Hustad 

Oppmøte: 58,82%


Paul Almåsvold hadde kveldens 3 minutter. Han snakket om årboka i Namdalen fra 1960. Etter hans innlegg presenterte Rune Bakkebø Posten i Namdalen, i dag og fram i tid. Kveldens foredragsholder har vært ansatt i Posten siden 1981, og har arbeidet i Posten Namsos siden tidlig på 2000-tallet. Han har ansvar for Namsos og Indre Namdal i Trøndelag Nord. 
Avdelingen i Namsos styrer 27 biler hver dag og de betjener 25.645,- innbyggere. På en gjennomsnittlig uke leverer de 156.000 adresserte sendinger, 106.000 uadresserte sendinger og 26.000 pakker. 

Det har vært en økning på 32% i pakkesendinger fra mai 2018 til mai 2019. Det er stor konkurranse om den type sendinger. Markedet er i sterk vekst og det er mange som ønsker å ta en del av dette markedet. Når det gjelder adresserte og uadresserte sendinger er de i nedgang. 

Digitaliseringen har inntatt Posten Norge. Nytt anlegg for maskinsortering er etablert på Østlandet, dette anlegget kan sortere all post i Norge på 4,5 time alfabetisk og riktig rute. 

Posten ser den økte handelslekkasjen og de leverer ut store mengder varer som er bestilt på nett, bl.a. kan nevnes store TV’er, kjøkken fra IKEA og Epoq, elsykler osv. Mengden små pakker som kommer fra utlandet øker betydelig. 

Samtidig som digitaliseringen har inntatt hos Posten har antall ansatte blitt redusert betydelig. I Namsos var det i 2003, 33 årsverk, i dag er det 12 årsverk. Nedgangen i postsendinger fører til at Posten reduserer utlevering til 3 dager pr. uke fra juli 2020. Dette vil få konsekvenser for bl.a. avisdistribusjonen i distriktet. 


Nils H. Brørs

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...