MØTER / 19 08 14

Namsos Rotary

Møte onsdag 14. august 2019 kl 1800-1900(møte no. 2)

Møtet ble ledet av President Arne Flaat

Gjester var Kirsten Reinert Hustad og Asrun Risnes. 

Oppmøte var 61,71%.

Første møtet etter sommerferien var onsdag 7. august. Da var det besøk på Namdalsmuseet og Bjørnar Sellæg var vert. Han hadde også egoforedrag samme kveld.


Møtet onsdag 14. august omhandlet i stor grad hvordan det nye styret ønsker å avvikle klubbkveldene. Namsos Rotary har forholdsvis mange medlemmer sammenlignet med de øvrige klubbene i distrikt 2275. Det er kun klubber i de større byene som har flere medlemmer. Likevel skal vi arbeide for å øke medlemstallet. Målet må være ca 40 medlemmer for året er omme. Det er en del medlemmer som er passive, disse vil bli kontaktet og oppfordret om å delta på min 50% av klubbkveldene. 

Det oppfordres at medlemmene bruker 3-minuttene aktivt. Alternativet er at de kan gå på rundgang for å engasjere medlemmene. 

Vinlotteriet vil opphøre og det som betales inn til klubben fra medlemmene settes på en gavekonto som benyttes til gave/oppmerksomhet til eksterne foredragsholdere. I tillegg planlegges det felles samling med Klinga Rotary i løpet av høsten samt tilsvarende samling etterjulsvinteren.

Lutefiskaften i sin nåværende form avvikles. Det er forholdsvis få som deltar og den har derfor utspilt sin rolle som en sosial aktivitet for klubbmedlemmene. 

Rotary sentralt har brukt store ressurser i digitalisering og klubbene oppfordres til å bruke medlemsnettet aktivt. Sekretæren presenterte kort mulighetene som ligger i medlemsnettet og dette er tilgjengelig for alle. De som ikke har noen rolle i klubben gis lesetilgang. Framover vil all aktivitet og dokumentasjon blir lagt inn på våre sider i medlemsnettet. Sekretær vil fortløpende oppdatere all informasjon om klubben, inn-/utmelding medlemmer, klubbroller osv. På siden Members media legges møtereferater, klubbaktiviteter, regnskap, vedtekter osv.

Kopi av møtereferatene legges fortsatt ut på vår hjemmeside og facebook. 

Neste møte, 21. august på Grande Gård i Overhalla


Nils H. Brørs

Ref. 

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...