MØTER / 19 06 26

 Møtereferat 26.06.19. 

  Møteledere: Avtroppende president Knut Skjerve/ny president Arne Flaat
              Oppmøte 56,25 %. Ingen gjester. Vinner av vin Steinar Høknes.
              Dagens program: Presidentskifte

             

President Knut ønsket velkommen og fortalte at vi nå befant oss i stjernetegnet Krepsen 
(naturlig at han nevnte dette ettersom han selv var f
ødt 27. juni  nærmere årstall ikke sjekket, men forstått ikke noe rundt år i år!).
Mellom mye og mangt som har skjedd 26. juni gjennom 
årene, siterte presidenten en annen president; John F. Kennedy: «Ich bin ein Berliner» (Berlin 1963). 

Som avtroppende rotarypresident var Knut godt fornøyd med at han hadde nådd sine mål med en god programkomite - som hadde ordnet med gode programmer gjennom året, og ikke minst at han hadde fått innlemmet fire nye medlemmer. Den femte Kirsten Hustad, skulle ha blitt opptatt i dag, men hadde måttet melde avbud. De nye medlemmene 2018/2019 er Daniel Brørs, Svein Flasnes, Bjørnar Sellæg og Mimi Havig.
Knut presiserte at medlemmene er 
«hjertet i klubben», takket for samarbeidet og overrakte så halskjedet til Arne Flaat.

Arne Flaat, ny president fra 1. juli 2019, takket Knut Skjerve for solid presidentskap og sa at det var f
å presidenter forunt å fått innvie fire nye medlemmer. Arne takket deretter for tilliten, fortalte at han hadde vært på PETS (Presidents Elect Training Seminar) og erfart at Namsos Rotaryklubb med sine 33 medlemmer (riktignok noen passive) samt nå 5 ny, så absolutt ikke er noen liten klubb. Store prosjekter krever imidlertid store klubber. Ellers er medlemsverving og digitalisering oppgaver rundt i klubbene. Utfordringen vedrørende det siste er noe den nye presidenten vil ta tak i i nytt klubbår. 
En eventuell sammensl
åing med Klinga har vært diskutert, men synes ikke å være et tema. Et par faste fellesarrangement, før jul, og nærmere våren kan derimot være aktuelle. Møteprogrammene  i Namsos de siste par årene har vært veldig bra. Det skal være artig å være med, og artig å bli invitert. 
Arne 
ønsker å følge opp Knuts opplegg med at hvert medlem foreslår et nytt medlem, og ber derfor samtlige om å komme med medlemsforslag.

Avslutningsvis takket ny president Arne Flaat for i år og ønsket velkommen til første møte onsdag 7. august 2019!

 

Cis/ref.

 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...