MØTER / 19 05 22

.Rotarymøte 22.05.2019


Ledes av presidenten Knut Schjerve

Gjest:       May-Britt Salkowitsch

Vin:          Ole Mørkved.


22.mai er:

Jemens nasjonaldag

Den 142. dag i årets løp, 223 dager gjenstår

Navnedag har Henning , Henny


Det skjedde den dagen, den 22.mai


1564 Syvårskrig. Styrker under Eirik Munk omringet tok til fange Claude Collart på Steinvikholmen. Han måtte overgi seg 22. mai 1564 og ble ført som fange til Danmark, men hans videre skjebne er ikke kjent. 

1813  Richard Wagner ble født 22.mai 1813 i Leipzig

1902  I Almindelig borgerlig Straffelov ble Dødsstraff avskaffet i Norge.

1940. I kampen om Narvik nedkjempes tyske styrker i Hundbergan og Kobberfjell.

1942  Quisling er rasende over lærerene. Tale på Stabekk videregående skole (kjent motstandsreir). Samtlige lærere ble arrestert og fengslet på Bretvedt.


 Kveldens foredrag er ved Ola H. Karoliussen. Han snakker om hvor ille det er når 

«krystaller kommer på avveier»


Urinsyregikt, en av de mest smertefulle tilstander.

Smerten blir av kvinner ansett som verre enn smerter ved å føde.

Menn angir smerten som verre enn ved nyresteins kolikk.

Da snakker vi om akutt 

Podagra (krystall indusert gikt i forfoten, oftest i stortåas grunnledd). 

Gonagra er betegnelse for tilsvarende prosess i Kneleddet.Konger hadde ofte sykdommen, likeså berettes om flere store historiske figurer, 

Kim Jong-il ? Alexander den Store, Sir Isac Newton, Alfred Hitchcock, J.F. Kennedy, Christian Barnard og mange flere….

Rammer oftere menn, men kvinnen kommer gradvis etter. Det er en kronisk lidelse som viser akutt symptomene, anfall oftere i høyere alder.


Et anfall følges av flere og flere, avstanden mellom anfallene blir kortere.

Uten behandling er det en trist utvikling over tid.

En seer en betydelig økning i flere land som USA, Irland, Skotland, prevalens hos 80 åringer er ca.15%

Mindre i Norge, men økende hos unge og økende hos kvinner, som egentlig er hormonell begunstiget (østrogen).


Cellekjernene inneholder purinbaser fra DNA-helix. Omsettingen øker når cellene brytes ned, og puriner frigjøres og skilles ut via nyrene.


Vi akkumulerer eventuelt urinsyre i serum, som grenseverdi settes 400 mml/liter.


PROBLEMET er utfelling av krystaller i vev og ekstracellulært. Disse krystalmassene lager betennelse.

Det er også et sammenheng med andre indremedisinske sykdommer.

Flere faktorer som: 

overvekt, mann og genetiske faktorer har vesentlig betydning for utbrudd av anfall.

Metabols syndrom, rammer etterhvert større deler av befolkning


BEHANDLING for akutt anfall er viktig. Enda viktigere er senkning av urinsyrespeilet i serum over tid. Det finnes meget virksomme medisiner. Behandlingen må gjennomføres livet ut. 

Problemet for pasienten kan være at det kan komme flere anfall under innledningen av behandling.


Bilder av  Tophi, kronisk urinsyregikt med krystallnedslag,  mikroskopisk stavformede dobbeltbrytende krystaller i vevet vises.


Tiltak:


I akutt fase kan krystallmassen aspireres.


Behandling:

Smertebehandling i akutt fase

Forebygging ved å unngå vanndrivende medisin, alkohol, brus, dehydrering, overvekt.

Legge vekt på godt kosthold og fysisk aktivtet.


Kolkisintabletter eller non- steroide anti-inflammatoriske medisiner.

Kortisoninjeksjoner

Urinsyresenkende behandling

Skille ved 360mikromol/l

Å kurere er mulig med Allopurinol m.f..

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...