MØTER / 19 04 24

Møtereferat 24.04. 2019 Møteleder: President Knut Schjerve
Oppm
øte 50,18. Vinner vin: Roar S.Gjest og foredragsholder: Joar Myhre. Tema NTS ASA:


Innledningsvis orienterte finanssjef Myhren kort om selskapets historie, fra starten 1879 som Namsos Dampskipsselskap via div. oppkj
øp/ekspanderingen til nåværende  århundre innen ulike sektorer til oppkjøp 2017 av Midt-Norsk Havbruk AS og oppkjøp og fusjoneringer 2018 der NTS Shipping AS, Sjøtransport Rotsund AS og Fiskeldi Austfjarda HF, Island,  ble en del av selskapet. 
NTS ASA er et fullintegrert havbrukskonsern der selskapene Midt-Norsk Havbruk, Norsk fisketransport, NTS Shipping, NTS Management, FosenNamsos Sj
ø og AQS as inngår. Virksomheten omfatter også samdrift med Bjørøya, Flatanger, og Williksen, Vikna.
Hovedkontoret er p
å Kolvereid, men det er og kontor i Namsos m. fl..
Detaljer vedr. selskapet virksomhet er s
å omfattende at referenten anbefaler nettsiden https://ntsasa.no !!
Det ble imidlertid notert at tre br
ønnbåter var nylig solgt, og nye under bygging. Stor interesse, og mange spørsmål,  vakte bilde av den nye stålmæren som nå utprøve. Ved bruk av denne skal lusproblemet være eliminert. 
2018 ble det slaktet 12.500 tonn laks, og prognoser for 2020 er 20.000 tonn. Oppdrett p
åIsland forståå ha store potensialer. Slaktet laks der antas å bli større enn i Norge.Omsetningen i 2018 var 1,5 milliarder, med et driftsresulatat på 151 millioner kroner. 72 758 446 aksjer er spredd på to hovedaksjonærer, Williksen Invest AS og Haspro AS, og en mengde småaksjonærer.

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...