MØTER / 19 04 10 MØTE

Møtereferat 10.04.19. Møteleder President Knut Schjerve
Oppm
øte 53.13%. Vinner vin Nils Brørs

Gjester: Daniel Brørs v/presidenten opptatt som Rotarymedlem og Else Marie Lysfjord Juul, som også var møtets foredragsholder.

Tema: «Deltagelse i kulturell og fysisk aktivitet (idrett) i sammenheng med depresjon i en Norsk Ungdomspopulasjon (11 14 år)»
Lysfjord Juul presenterte seg som tidligere sykepleier, nå fireårig dr. stipendiat v/NORD-universitet, Namsos, etter stipend gitt v/daværende HINT.
Prosjektet/avhandlingen bygger p
å 2000 spørreskjema utsendt til elever i Steinkjer og Levanger. 1700 tilbakemeldinger/svar gitt i skoletimer.
Ønsket er å finne om deltagelse i fysiske og kulturelle aktiviteter har noen forebyggende effekt. Bakgrunnen er mye psykiske lidelser hos ungdom.

Selv om dette reduseres over tid, viser undersøkelser at 20- 25 % av jentene har depressive symptomer. Bakgrunnen kan være arv så vel som miljø. Ved forebygging i tidlig alder vil dette hindre sykdommer og arbeidsfravær senere i livet.
Det forst
ås at aktiv deltagelse i idrett, særlig brede-/lagidrett har positiv betydning. Styrketrening har vist seg å hjelpe mot depresjon! Deltagelse i tiltak som angår kulturelle  formål viser ikke samme tendens. Noen nærmere forklaring på dette er enda ikke funnet.
Det kommer n
å et nytt fag i skolen som angår livsmestring. Alle må bry seg! Viktig å spørre ungdommen hva som «trykker».
Avslutningsvis kom Lysfjord Juul inn p
å forholdene på universitetet. Også her har mange studenter psykiske plager.
P
å spørsmål forklarete Lysfjord Juul at bl.a. er depresjon å forstå som plager som over en 14-dagers periode går ut over dagliglivet.

 

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...