MØTER / 19 03 20

Møtereferat 20.03. 2019. Møteleder: President Knut Scherve.
Oppmøte: 68,85%. Vinner vin Ola K.: (nok en gang!)
Gjester: Claes G. Sellæg og Daniel Brørs  

C. G. Sellæg var og kveldens foredragsholder og fortalte om IKS Namdal Rehabilitering, Høylandet, der han nå har vært daglig leder i 6 år.
Institusjonen ble etablert i 2003 og tatt i bruk i 2005. Eiere de 13 namdalskommune samt Bindal kommune i Nordland. Det forstås at også Osen kommune nå er på tur inn. Styreleder er Pål Sæther Eiden (tidl. fylkesordfører)  og representantskapet  består av eiernes ordførere. IKSet er eneste institusjon i sitt slag i landet.
I dag er brukergrunnlaget 38.000 innbyggere. Institusjonen har 26 enerom og leier 7 fra Høylandet Skysstasjon. Bemanningen er 30 årsverk, med 62 ansatte.
Fast tilsynslege er Reiulf Helgesen. Det er ventetid for folk som ønsker å arbeide på institusjonen. Det serveres fire måltider per dag. Økologisk mat kommer fra kjøkkenet på sykeheim i Overhalla.
Halvparten av pasientene tilskrives fra kommunene, andre halvparten fra helseforetaket. Et koordinerende senter på Levanger foretar fordeling mellom de syv ulike rehabiliteringsinstitusjonene i Trøndelag. Døgnkostnad er kr. 3530 for kommunale plasser og 4100 for spesialiserte plasser. Pasienter som kommer fra kommunene er i dårligere form enn pasienter som kommer fra helseforetaket (sykehusene). Det er 18 års aldersgrense. Snittalder er ca. 70 år, med litt flere kvinner enn menn.
Namdal Rehabilitering arbeider etter en rehabiliteringsmodell som i sin tid ble kalt Høylandsmodellen. I beskrivelsen av modellen fremstilles den som et alternativ til andre rehabiliteringsmodeller ved at den i tillegg til trening relatert til fysiske behov, bruker mye tid på mental stimulans og personlige omstillingsbehov. Alt handler om mestring, og det legges vekt på at aktiv bruk av humor og kultur skal være sentralt i rehabiliteringsprosessen.
 Det er en fast turdag per uke i Høylandet og i nabokommuner.
Brukerundersøkelse har vist stor grad av positiv tilbakemelding. Institusjonen er kostnadseffektiv og har stor nytteverdi for kommunene.
Presidenten takket av Claes Gj
øran med å fortelle at da han var pasient på Høylandet i 2007 var han på ingen måte fornøyd; forholdene høres svært mye bedre ut i dag!

 

Cis/ref

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...