MØTER / 19 02 27

Møtereferat 27.02.2019. Møteleder:  President Knut Schjerve.
Oppm
øte: 69,70 %. Vinner vin: Roar Slettahjell 
3-min: Paul Alm
åsvoll leste et brev fra Olaf i Malm som var/er takknemlig for plassering av bommen før nybrua  slik at malmbyggene slipper å betale bompenger!!
Gjest og foredragsholder: Sissel Thorsen. Tema: Frivilligsentral i Namsos.

Sissel er meritert film- og TV-fotograf og var Afrika-korrespondent for NRK i 90-årene.Engasjement senere år har bl.a. vært Dun Andelslandbruk, på Jøa, med 97 andelshavere i 2018.
N
å «brenner» Sissel for nyetablert Frivilligsentral i Namsos, og det høvde slik at foredraget skjedde på samme dag som

åpning av  bruktbutikken m.m. «Bua» i bryggerekka, i tidligere lokaler til MN Vekst. Besøket var meget godt.
«Bua» er en del av Namsos Frivilligentral som driver etter Røde Kors prinsipper. Buas, som sentralens intensjoner, er å tilby gode og hyggelige møteplasser  møte mellom mennesker - for de som trenger det  unge som eldre.
Frivilligsentralen er og nyetablert 
 fra februar 2019  og nå med Sissel som eneste travel ansatte, og således med stort behov for frivillige som vil ta et tak. 
Utgangspunktet for prosjektet 
 Rødekorshuset under Klumpen  var ikke det beste, men med tilbudet fra Namsos kommune om å overta Seniorhuset, åpnet det seg masse aktivitetsmuligheter  student-kafe og leksekafe- m.v.
Kafe er det og i en krok, i f
ørsteetasjen i «Bua» på brygga, i «bruktavdelingen» Her er det stoler å sitte på  som kan kjøpes når kaffen er drukket! Alt som selges skal være av god kvalitet, helt og rent, ikke søppel! 
I andre etasje er det gratis utleie av sportsutstyr av alle slag 
 i utgangspunktet for en uke av gangen.
Selv om det allerede er mange frivillige engasjert, etterlyser Sissel noen som kan ta et tak n
å det gjelder reparasjoner av brukte ting som utsyr. Sissel  berømmer frivilligheten i Namsos, men skulle gjerne sett at flere «karra» hadde meldt seg. 
Arild fra Rotary forst
ås allerede å være aktivt engasjert!
I utgangspunktet har frivilligsentraler kun tilskudd til l
ønn, derfor er det aktivitetene som må skaffe midler til drift. Tilskudd fra ulike institusjoner er og med og støtter opp under driften. 
Sissel Thorsens foredrag fortalte om er en frisk pust i f
ørersetet i frivilligarbeidet i Namsos. Avslutningsvis uttrykte presidenten beundring for stor aktivitet på kort tid!

 

Cis/ref.

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...