MØTER / 19 01 30

Rotarymøte 30.01.2019


Møtet ledes av Presidenten


Gjest og kveldens foredragsholder, Olav Bremnes

30.januar er internasjonal lepradag: 

Om lag 675 000 blir smittet av leprabakterien hvert år. Bakterien ble første gang beskrevet i 1873 av den norske legen Gerhard Henrik Armauer Hansen.

20 milloner er smittet, årlig smittes ca. 675 000 


Navnedag:

Gunnhild, Gunda


Det skjedde 30. januar:


1649: Kong Karl I ble henrettet, og England ble republikk.

1790: Livbåten blir utprøvd for første gang.

1820: Edvard Brandsfjeld oppdager antarktishalvøya 

1827: Christianias første faste teater åpnet: Strømbergs teater.

1918: Forfatteren André Bjerke ble født..

1948: De 5. Olympiske vinterleker åpner i St. Moritz

1948: Mohandas Gandhi ble myrdet av en fanatisk hindunasjonalist. 

1989: NRK startet nyhetssendinger på tegnspråk. 

1991: Kong Olav V ble begravet. 

2005: Iraks første demokratiske valg avholdes


Kveldens foredrag er ved Olav Bremnes, Samhandlingsjef i Helse Nord Trøndelag, tema:


Utfordringer for framtidige helsetjenester i Namdalen


I den nære fremtiden vil samfunnet endres vesentlig. Planlegging av  Helsetjenster må allerede nå ta hensyn til at en må justere for endrede premisser som:


Betydelig økning av antall av eldre

Øket antall kronisk syke

Krav på best mulig informasjon

Nyvinninger innen teknologi (f.eks. robotkirurgi)


Den nye fremtidige helsemottakeren vil nok skille seg ut fra dagens pasient. Helsetjenster vil møte nye utfordringer i tiden fremover
.    


Bærekraftsbrøken, alderfordeling 20-67/ 67+ vil endre seg i retning av 67+ over tid


Stikkordene er:


Muligheter for bedre forebygging

Samhandling mellom de ulike aktørene i pasientbehandling


Den Akuttmedisinske kjede er et felles ansvar. Det tegnes en felles aksjonslinje av ulike aktører fra pasientens kontakt med helsetjeneste til spesialistbehandling. 


Helse Midt-Norges planverk:

Strategien 2030

Det omhandler strategiske mål for Midt_Norge

Vi skaper pasientens helsetjeneste

Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetente personell

Vi er gode lagspillere.Det er lagspillet det handler omEn av de viktigste premisser for kommunikasjon i behandlingskjeden er felles informasjon, som krever et felles journalsystem, tilgjengelig for de ulike aktører.


Det er utarbeidet planverket HELSEPLATTFORMEN, et elektronisk fellesjournal hvor «alle forholder seg til samme journal» Det er den største helsesatsning i Midt-Norge. Den omfatter alle kommuners helsetjenster og Sykehusene i regionen.


Deadline for  start av systemet

I nordfylke                   20221, 

Ved StOlav                  2021/2202.

Det er et pilotprosjekt for hele landet forøvrig


Videre arbeides med


LEGEUTDANNING I NTR/NTNU link, med 16 studenter

Utdanningen nyter godt av «smådriftsfordeler» ved de aktuelle institusjoner.


Fagutvikling generelt

Til slutt et eksempel av fremtidsrettet drift. En desentralisert røntgentjeneste, Røntegen på hjul som tar  røntgentjeneste ut i distrikene. 

En tar Rtg apparatet med ut til pasienten i distriktet. 

Det finnes allerede Rtg. -rom i Vikna, Nærøy og Lierne, Planlagt er Osen m.f


Samarbeidskonsept mellom kommunene og Sykehuset her.


Avslutningsvis nevnes prosjektet: Trainee som sykepleier også i nordfylket deltar i. Dette er en unik mulighet for nyutdannede sykepleiere til å utvikle seg under veiledning og oppfølging.


310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...