MØTER / 19 01 09

Referat Rotarymøte nr. 22, 09.01.2019 kl 18:00 .i Namsos Athenæum 
Presidenten ønsket velkommen, Godt Nytt År, 
og ga en kort tilbakeblikk over dagens hendelser.
Godt oppmøte 71,88 %. Ingen gjester. Heldig vinvinner: 
Berndt S.

Første møte 2019 kun klubbsaker e. sakliste utsendt 06.01.19 fra presidenten: 

1) Siste møte før jul ble det utlever et skjema « hvordan evaluere klubben din». Alle bedt om å ta med utfylte 
skjema/utlevert på møte til de som ikke hadde fulgt oppfordringen. 
Utfylte skjema innsamlet for gjennomgang av styret og senere tilbakemelding i plenum.

2) Gjennomgang av regnskap ved vår kasserer Steinar. Kasserer ga en utførlig presentasjon av  revidert regnskap 
m/overskudd kr. 3 001,48  tidl. s.d. godkjent i styret for framleggelse i klubbmøtet.
Etter få spørsmål/ingen innsigelser, ref. u/andre saker  - regnskapet vedtatt og vedlagt protokollen.
3) Ledere av komiteen redegjør for deres arbeid i Rotaryhalvåret høst. 
For knapp møtetid/saken opptas i senere møte e. utsendt oppdatert/korrigert komiteoversikt v/presidenten. 
4) Klubbens medlemmer, hver og en bør tenke over nye aktuelle medlemmer til klubben.
Presidenten oppfordret alle til å ta ansvar! 

Andre saker:
Under sak 2) Regnskap, ble det opplyst om mulighet for «grasrotandel». Likeledes påpekte kasserer betalingsfrist10.01.19 for medlemskontingent.
Likeledes u/regnskap – og også opptatt s.d. i styremøtet – Asbjørn G. avklarte bakgrunn for «gavekonto» kr. 11 920,37 – dette et beløp som skal benyttes av «Namsos bys forskjønnelse» båndlagt til bruk for Havnegata.

 

10.01.19
Cis/ref.

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...