MØTER / 18 12 05

Møtereferat 05.12.18. Møteleder: President Knut Schjerve.

Oppmøte: 57,74. Vinner vinlotteri: Ola Huitfeldt Karoliussen
Gjester: Inger Anne Kval
ø og Bjørnar Sellæg
Klubbsaker: Presidenten orienterte om at p
åmelding til julemøte 19. desember skal skje i møte 9. f.k.
Kveldens foredrag var ved  Inger Anne Kval
ø, fra Frelsesarmeen, Namsos.  
Hun fortalte om organisasjonens start og virke, fra spede begynnelse 1865 i London. Grunnlegger var William Booth.
Frelsesarmeen er et kristent kirkesamfunn som tilbyr omsorg for hele mennesket gjennom 
«suppe, såpe og frelse».
Inger Anne Kval
ø kommer opprinnelig fra Ålesund. Etter 43 år yrke i forsikringsbransjen er hun nå den første som har fått fast ansatt i Frelsesarmeen i Namsos.
Dette en bevegelse hun har hatt tilknytning til i 50 
år. Totalt finnes armeen i 131 land, og har 25 000 offiserer og 1,1 mill. soldater i 14.300 korps/menigheter.
I Norge er det 2000 ansatte, med 4400 soldater i 103 korps. Omsetningen i NOK er 1,65 milliarder. Kun 2% g
år til administrative formål, resten til sosiale formål.
St
ørste inntektsposter  (47 %) er salg  av tjenester til det offentlige. Arbeidet omfatter barnevern, eldreomsorg, fengselsarbeid, ettersøksarbeid, miljø (Fretex), gatehospital (for rusmisbrukere) og «Jobben», et sted der rusavhengige får anledning til å tjene noen kroner.
I Namsos startet virksomheten i 1895, i 
«Brakka» på Vika. Fra 1953 har Havnegata 23 vært Frelsesarmeens eiendom og tilholdssted. Kvalø karakteriserte virksomheten i Namsos som en aktiv menighet med to gudstjenester hver søndag, og ukefester med sosialt samvær. At høstutloddingen innbringer 15.000 er mere enn hva Kvalø er vant til fra Ålesund! Julegryten på Storsenteret er viktig. Penger som kommer inn gir mat og tak over hodet til 10  15 personer. Det er mange som trenger Vår Herre og organisasjonen William Boot startet i 1865!

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...