MØTER / 18 11 27
Referat DG-besøk/fellesmøte m/Klinga Rotaryklubb 27.11.2018

M
øtested Tino Hotel kl. 19.00. Møtedato møte nr. 17, 2018/-19, var endret fra onsdag til tirsdag for felles møte med Klinga Rotaryklubb. Dette i f.b.m. besøk av DG Thor O. Olsen og AG Idar P. Lundemo.
F
ør felles klubbmøte hadde respektive klubbstyrer møte med DG og AG Namsos kl. 17.00 og Klinga 18.00. Her ble gjennomgått et oppsatt evalueringsskjema v/DG. En overordnet konklusjon vedr. Namsos Rk var at klubben har gode møteprogrammer/bedriftsbesøk, og at medlemmene viser aktiv samfunnsinteresse. Oppsett av historiske plaketter, er et eksempel på et godt lokalt tiltak, men unntatt polio prosjektet er det lite interesse for internasjonale tiltak. Rekruteringsproblematikken ble viet en god del oppmerksomhet. DGs oppfatning av lav møtedeltagelsen må bero på en misfor-ståelse.  Hva angår medlemsregistrering ble påpekt vanskeligheter med dataprogrammet.

I felles klubbm
øte 19.00 med Klinga Rotaryklubb møtte 16 medlemmer fra NRk. Totalt var det 31 tilstedeværende.  I tillegg til DG og AG, som gjester, var og Elliot Joseph Mills, utvekslingsstudent d.å.  i KRk. Presidenten i KRk, Bjørnar Smines, ønsket velkommen, og ga ordet til Distriktsguvernør Thor O. Olsen. Innledningsvis viste DG, en imponerende CV m/ Dr.ing., yrkesmessig og i rotarysammenheng.  Dette etter å ha vært medlem i Rotary fra 1991. Han fortalte at han den mest interessante oppgaven hadde vært som District Rotary Foundation Chair. I foredrag viste DG til viktigheten for en rotaryaner var å være en inspirasjonskilde og forandringsagent. Be the inspiration er mottoet til verdens-president Barry Rassin (2018/-19). Service above self er noe å leve etter for enhver rotarianer. Målgrupper for medlemsverving må være yngre kvinner og yngre menn, og det må legges vekt på hva Rotary står for. I så hensende viste DG til nettstedet My Rotary og fokusområder. Polioprosjektet  - et Rotary Show Case - har gjort at sykdommen nå nesten er utradert på verdens-basis.  Giverandel fra distriktet bør være USD 50/medlem (for NRk er dette nå USD 30). Styrking av klubbene, flere prosjekter og media/PR-virksomhet har vært distriktets strategiske plan siste tre år. DG Olsen mente at å ivareta eksisterende medlemmer er viktigere enn eventuell sammenslåing av klubber. DG siterte seg selv på at «Jo mer du gir til Rotary, jo mer gir Rotary deg»!
Avslutningsvis takket president Knut Schjerve, NRk, DG og AG, og likeledes  ogs
å Klinga Rotary for organisering av fellesmøtet.

Cis/ref.


310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...