MØTER / 18 11 14

Rotarymøte, 14.11.2018 

Presidenten åpnet møtet med bl.a. informasjon om årets lutefiskaften, som blir neste onsdag, 21.11.

Tirsdag 27.11. blir det felles møre med Klinga Rotary i anledning årets guvernørbesøk. Møtet holdes i hotell Rock City kl 1900.

Kveldens foredragsholder var Arnt Ove Amdal fra Overhalla Betongbygg. Han har arbeidet i betongbransjen siden han var 21 år. Første året var omsetninga 500.000 kr. og det var hovedsakelig sesongarbeid. Han overtok fabrikken på Bjørnes etter sine foreldre da han var 23 år. Og 2 år etter var omsetninga 1 mill kr. 
I 1992 begynte han å produsere betongelementer og første leveranse var til fiskeindustrien på Røst. Det ble så vellykket at Overhalla Betongbygg har levert omtrent alt av industribygg til fiskeindustrien på Røst og Værøy siden. 

I 2013 bygde Overhalla Betongbygg store deler av kulturhuset i Bodø; et bygg til 1,3 mrd. Og for dette fikk bedriften årets betongelementpris.

Overhalla Betongbygg har i dag 160 ansatte og ei omsetning på 400 mill. Bedriften har hele tiden ekspandert og bygger for tiden ut for 35 mill. kr med bl.a. nytt blandeverk.

Da Overhalla Hus var konkurs i 2008, gikk Arnt Ove inn med ny aksjekapital og bedriften har i dag positiv inntjening. Han har også kjøpt 80% i Overhalla Mekaniske (tidligere Øyesvold Maskinfabrikk).

Overhalla Betongbygg leverer til oppdrettsnæringa og monterer for tiden et smoltanlegg i Bergen. Hovedmarkedet er imidlertid nord for Trondheim.


Han eier også 50% i en relativt ny betongelementfabrikk i Troms. Da fabrikken var ferdig, kom finanskrisen og det ble noen tunge år. 

Omsetninga i alle bedriftene Arnt Ove Amdal/Overhalla Betongbygg har eierinteresser i er i størrelsesorden 700-800 mill. Suksessoppskriften har vært at ledelsen har hatt en klar vekst-strategi og har ikke vært redd for å ta sjanser. 

Overhalla Betongbygg leverer også bruer og har en order på 12 bruer til E6 i Nordland og ei bru på fylkesveg 17 mellom Namsos og Steinkjer.

Bedriften leverer 40-50 fjøs i betong årlig. De tar sand fra Sandmoen og marmor fra Vistnes på Møre. Det produseres 40-50 tonn marmorbelagte elementer daglig.

Bedriftens leveranser til oppdrettsnæringa har ei lys framtid hvis veksten i denne næringa blir som forutsatt.

Arnt Ove har vært en pådriver for å etablere Skogmo Industripark. I dag er det 40 bedrifter som er knyttet til parken og de har til sammen ei omsetning på 2,5 mrd. Oppskrifta på suksessen har vært samarbeid med tydlig fokus på utvikling; noe som er Arnt Oves eget «varemerke».

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...