MØTER / 18 11 09 BEDRIFTSBESØK BRYGGA BÅT


 

Namsos Rotary: Firmabesøk  Brygga Båt 7. november 2018.11.09.

Oppmøte ca. 66 %.

 

Vi ble hyggelig mottatt av Trond Wågan og jnr. Fredrik som trakterte med kjeks og kaffe.

Trond W
ågan fortalte om spede begynnelse av Brygga Båt og Fritid 1990, på brygga bak Onkel Oscar, til nybygg i år på Spillum.
P
å en total tomt på 5,2 daa er foreløpig bebygd 1450 m2, derav en andreetasje på 1050 m2. Prosjektet hadde en kostnad på 29. mill. 
Bygget er et pilotprosjekt f
år båtleverandøren Yamaha, og firmaet i Amsterdam har stilt strenge krav hva angår innredning.
Brygga B
åt er eneste leverandør mellom Møre og Hemnesberget av Yamaha, men det forstås at firmaet også leverer andre båtmerker.
De st
ørste kundene kommer fra Steinkjer og Trondheim. Firmaet har i dag 8 ansatte, derav fire på verksted.
B
åthotell for 100 båter i andre etasje, utbygging av båtreoler for 43 båter første i første, og også utvendig båtlager, gir helårig syssesettingsmuligheter.
F
ør interessant omvisning takket presidenten for at vi fikk komme og ønsket firmaet lykke til i flotte lokaler.

310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...