MØTER / 18 09 19

Møte 19.09.2018

Møtet ledes av Klubbsekretær Carl Ivar Storøy.

Bursdag, Nils Brørs 24.09.

3 minuter med Berndt, om nye rutiner ved redigering av medlemsnett. Det er er avholdt et seminar den 13.09.2018, med Distriktets Webmaster. Fortsatt er det noe usikkerhet mhp. redigering av innlegg, men det arbeides med saken. Problem, "Nyheter"

Kveldens foredrag er ved Viggo Reinert, tema: Fjordfiske etter laks

an tar oss med på en kort historisk reise til Namsenvassdraget. Han forklarer de forskjellige fangstredskaper som er brukt  gjennom 

årene. Om Kilnota, korkgarn og dobbelnota.

Men hva betyr laksen for økononmien? nokså mye.

De siste årene har det funnet sted en vesentlig forbedring av ferskfisken kvalitet, noe som har ført til en sikring av gode priser. Tiden fra at fisken tas opp, legges på is og transporteres ut til forbrukeren er vesentlig forkortet, kontroll av kvalitet står i høysete og det gir sikker økonomi. B.a. blir hver laks merket med plastmerke som viser opphavsdata,og viser Norsk Villaks AS logo, en kongekrone av 3 lakser.310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...