Namsos

Byen ligger sentralt til ved utløpet av Namsen i Nord-Trøndelag. Namsos med sine 13.030 innbyggere er det en moderne og spennende by med mange varierte tilbud. Tidligere var det mye industri innen  foredling av trevirke og produkter fra landbruket, næringen er for det meste overtatt av tjenesteytende næringer - med unntak av Moelven Van Severen som er det 3. største sagbruket i Norge.

Regionbyen er etter hvert blitt en handelsby med omland fra Innherred i sør til Helgeland i nord. I den senere tid har byen fått en kraftig ansiktsløftning med nye veier og broer som har bidratt til at byen er blitt mer attraktiv for de som bor her og selfølgelig for de som besøker regionen.

De såkalte nye næringer er også på full fart inn her i Regionbyen og det er knyttet forventninger til at de skal bidra til å sette Namsos på kartet.Namsos Rotary klubb

Klubben er startet 31.12.1953. Denne dagen ble klubbens  charter, godkjenningsdokument , undertegnet i Chicago

av verdenspresident Jaquiun Serratosa Cibils.

31.Desember 2003 feiret klubben 50 år.

Møteprogram:


19.09.2018     Fjordfiske/laks                                    Viggo Reinert

26.09.2018    Skage frivillighetssentral                  Knut Th Flåtter

03.10.2018          
10.10.2018     Arcon Prosjekt AS       Bedriftsbesøk
17.10.2018
24.10.2018     Tur til Berg. Orientering om flystyrten - 25 år etter  
                                                                                        Arne Flaat  


NYHETER        


 
310

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Namsos Athenæum
Adresse: Sverres gate 1
Postnummer: 7800
Sted: Namsos
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00:00
Møtespråk: no

Bedriftsbesøk
10. okt. 2018, 18.00

Arcon Prosjekt Verftsgata 11

Les mer


26.08.2015


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...